söndag 26 oktober 2014

Blårutor forts.

Jag har full förståelse för att tidningar försöker kapa kostnader i dessa tider.....snart har vi inga papperstidningar kvar......men jag tycker att blårutor i kryss är trist för alla. Jag konstruerar ett korsord för att ge lösaren ett trevligt huvudbry. Det bryet är inte avslutat förrän alla rutorna är korrekt ifyllda. Först då kan lösaren slå sig nöjd för bröstet och utbrista: "Jag klarade det"! Speciellt illa är det med ordflätorna, där tillfredsställelsen är extra stor att lösa alla ord.........De flesta lösare kommer naturligtvis även fortsättningsvis sätta en ära i att inte lämna några tomma rutor..... men det blir ändå inte detsamma, tycker jag

fredag 17 oktober 2014

Blårutor i kryss

Vill bara påpeka att jag anser att dessa blårutor med siffror är helt förkastligt, vi konstruktörer på SvD lyckades stoppa det för några år sedan men nu blev vi överkörda, men lösarnas makt är stor, så blir det tillräckligt med protester tror jag SvD backar.....