fredag 24 juli 2020

Reprisering

Vådan av tidningarnas reprisering av gamla kryss (sparapengarskäl) visar sig i Nöten i Mästarkryss 4, där en SUDANES påstås bo i Afrikas största land. Nu är Algeriet det största landet. Klumpigt av mig, eller? När jag konstruerade flätan hade inte Sydsudan avknoppats från Sudan utan då var Sudan störst i Afrika. Jag har ofta aktualiteter i mina kryss vilket ställer krav på redaktioner vid återpubliceringar. Noggrann korrläsning är av nöden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar