onsdag 20 februari 2013

Flätning

Med åren utvecklas flättekniken och därmed också kraven på sig själv. I början av krysskarriären var jag inte så noga med hur krysset skulle se ut.......det är däremot mycket viktigt för mig numera. Ja försöker minimera antalet kortord och få in så många långa, vackra ord ur den svenska ordskatten jag kan. Jag använder aldrig stoppstreck, ej heller halvrutor (halva rutan nyckel, andra halvan lösning). Detta har blivit en viktig princip för mig. Detta gör jag för min egen skull enär jag tror att de flesta lösare struntar i vilket..... Men för min egen del har det blivit en hederssak, kryssets utseende. Ett enkelt sätt att se hur mycket möda korsordsmakare lägger ner på sina alster vad beträffar flätning är att räkna hur många lösningsord på 2 bokstäver som förekommer, väldigt avslöjande.... jerry

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar